Tiên lượng | Đau khớp vai

Tiên lượng

Nếu vai viêm khớp được phát hiện kịp thời hoặc điều trị chung tốt, bệnh nhân có triển vọng tốt, tiên lượng khả quan. Nhờ các phương pháp trị liệu hiện đại, có thể phục hồi chức năng của vai và có được đau dưới sự kiểm soát, để những người bị ảnh hưởng bởi vai viêm khớp có thể lấy lại chất lượng cuộc sống của họ thông qua kỷ luật và đào tạo. Tuy nhiên, sự hợp tác và tham vấn tốt giữa tất cả những người có liên quan là điều cần thiết cho sự thành công của liệu pháp.

Nghỉ bệnh

Nghỉ ốm để có vai viêm khớp luôn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chứng khớp, giới hạn mà bệnh gây ra cho người bị ảnh hưởng và loại nghề nghiệp. Các nghề đòi hỏi lao động chân tay do đó khó quản lý hơn bệnh khớp vai so với những nghề chỉ cần ít lao động chân tay. Vì vậy, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân luôn quyết định cho từng trường hợp bệnh nhân. Thời gian nghỉ ốm cũng có thể thay đổi từ vài tuần đến vài tháng.