Tiên lượng - nghỉ ốm bao lâu, mất sức bao lâu | Hội chứng xung đột vai

Tiên lượng - nghỉ ốm bao lâu, mất sức bao lâu

Tiên lượng cho vai hội chứng chèn ép phụ thuộc vào Các yếu tố này cũng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ốm và thời gian tái hòa nhập tại nơi làm việc. Tất nhiên, thời gian nghỉ ốm đau cũng phụ thuộc vào điều kiện làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhân được nghỉ ốm trong khoảng 3 tháng sau khi phẫu thuật vai và sau đó. Trong những trường hợp khó hơn, ví dụ sau khi khâu gân hoặc ở những nơi làm việc có yêu cầu cao về thể chất, thời gian nghỉ ốm có thể kéo dài đến 6 tháng hoặc hơn.

  • Các điều kiện khác nhau như điều kiện đào tạo
  • Tuổi của bệnh nhân
  • Tình trạng giãn nở hoặc tổn thương có thể có của gân
  • Sáng kiến ​​cá nhân trong đào tạo
  • Định hướng cá nhân để chữa lành vết thương