Tiên lượng - nghỉ ốm bao lâu, mất khả năng lao động trong bao lâu? | TEP vai

Tiên lượng - nghỉ ốm bao lâu, mất khả năng lao động trong bao lâu?

Bao lâu một bệnh nhân với một vai TEP Việc nghỉ ốm tùy thuộc vào quá trình chữa bệnh của từng cá nhân và điều kiện làm việc, sau 3-4 tháng vai hoàn toàn có thể sử dụng trở lại trong cuộc sống hàng ngày, sau thời gian này cũng có thể làm việc bàn giấy trở lại công việc văn phòng. Nếu công việc đòi hỏi sự căng thẳng về thể chất và phải nâng vật nặng trên 5 kg thường xuyên thì cần phải nghỉ ốm dài hơn khoảng nửa năm. Người sử dụng lao động có thể cần điều chỉnh các điều kiện lao động cho phù hợp. Thông thường, việc tái hòa nhập với công việc diễn ra dần dần, ban đầu đương sự làm việc 2-4 giờ một ngày cho đến khi đủ giờ làm việc trở lại.