Nhà máy điện

“Power-House” Nằm ngửa và đặt chân trên sàn. Khi bạn thở ra, nghiêng xương chậu về phía trước và căng thẳng cơ bụng rất chắc chắn. Hãy tưởng tượng rằng bạn ấn rốn xuống sàn.

Mô hình cái đầu được nâng lên một chút. Khi bạn thở ra, hãy giải phóng căng thẳng một lần nữa. Bạn có thể lặp lại 15 lần hoặc giữ căng từ 10 đến 15 giây và hít thở nhịp nhàng. Sự gia tăng là nâng bàn chân trong khi bạn thực hiện động tác này. Tiếp tục bài tập tiếp theo