Hỗ trợ sinh lý

“Hỗ trợ sinh lý” Đứng xấp xỉ. Cách tường 0.5 m. Bây giờ bạn hãy tựa vào tường như thể bạn đang thực hiện động tác chống đẩy.

Bả vai co lại và các cơ căng lên. Bàn tay ở cái đầu chiều cao và khuỷu tay hướng ra ngoài. Giữ vị trí này trong 10 giây.

Bạn cũng có thể thực hiện các động tác lắc lư nhỏ để tạo thêm kích thích. Thực hiện 3 lần lặp lại. Quay lại bài viết