Axit pantothenic (Vitamin B5): Đánh giá an toàn

Nhóm chuyên gia Vương quốc Anh về VitaminKhoáng sản (EVM) được đánh giá lần cuối vitamin và khoáng chất an toàn vào năm 2003 và đặt ra cái gọi là Mức trên an toàn (SUL) hoặc Mức hướng dẫn cho mỗi vi chất dinh dưỡng, miễn là có đủ dữ liệu. SUL hoặc Mức hướng dẫn này phản ánh lượng vi chất dinh dưỡng tối đa an toàn sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào khi được sử dụng hàng ngày từ tất cả các nguồn trong suốt cuộc đời.

Lượng tiêu thụ hàng ngày an toàn tối đa cho axit pantothenic là 200 mg. Lượng tiêu thụ hàng ngày an toàn tối đa cho axit pantothenic gấp 33 lần lượng tiêu thụ hàng ngày theo khuyến nghị của EU (Giá trị tham chiếu dinh dưỡng, NRV).

Giá trị này áp dụng cho nam và nữ trưởng thành. Do thiếu nghiên cứu, nó không áp dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Không có báo cáo về tác dụng phụ từ việc tiêu thụ quá nhiều axit pantothenic từ thức ăn hoặc bổ sung.

Trong một nghiên cứu, không có tác dụng phụ nào xảy ra ngay cả sau khi dùng 2 g (2,000 mg) axit pantothenic mỗi ngày trong vài tuần. Số tiền này, tại đó không tác dụng phụ đã được quan sát thấy, lớn hơn 300 lần so với NRV và lớn hơn 10 lần so với lượng tiêu thụ hàng ngày an toàn tối đa.

Tác dụng phụ ăn quá nhiều axit pantothenic chỉ được quan sát thấy trên lượng 10-20 g ở dạng thỉnh thoảng tiêu chảy (tiêu chảy) và nước sự giữ nước (giữ nước).