Thuốc giảm nhẹ: Chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác

Ngoài ra, có nhiều tổ chức khác nhau có thể hỗ trợ bạn. Ví dụ: trung tâm tư vấn xã hội có thể giúp bạn giải đáp các thắc mắc hoặc đơn đăng ký tài chính, cùng nhiều vấn đề khác.

Trong các nhóm tự lực, bạn sẽ gặp những người đau khổ khác đang trải qua hoặc đã trải qua điều gì đó tương tự như những gì bạn đang trải qua. Trao đổi ý kiến ​​với những người đau khổ khác có thể là một niềm an ủi lớn lao.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này trên Internet. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin liên hệ để nhận được dịch vụ chăm sóc hoặc tư vấn mục vụ qua điện thoại, e-mail hoặc trò chuyện. Những dịch vụ này thường được cung cấp miễn phí và ẩn danh.

Tìm hiểu thêm: