Thẻ hiến tạng: Nó chứa gì và ý nghĩa của nó

Tôi có thể và phải ghi những gì trên thẻ hiến tạng?

Sau khi bạn đã điền vào thẻ hiến tạng, bạn nên thảo luận quyết định của mình với người thân và những người đáng tin cậy.

Thẻ hiến tạng không lớn hơn thẻ séc. Bạn có thể dễ dàng mang theo trong ví cùng với bằng lái xe và CMND. Bằng cách đó, nó sẽ được tìm thấy nhanh nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi có thể nộp đơn xin thẻ hiến tạng ở đâu?

Tôi phải bao nhiêu tuổi mới được làm thẻ hiến tạng?

Quyết định về thẻ hiến tạng có mang tính ràng buộc không?

Tất nhiên, bạn có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần xé thẻ hiến tạng cũ và điền vào thẻ mới. Đồng thời thông báo cho người thân về sự thay đổi quyết định của bạn.

Tại sao việc điền vào thẻ hiến tạng lại có ý nghĩa?

Tải xuống bản PDF