Nang dạng thấu kính: Phòng ngừa

Để ngăn ngừa u nang dạng thấu kính, cần phải chú ý đến việc giảm bớt từng cá thể Các yếu tố rủi ro.

Các yếu tố rủi ro hành vi

Bởi vì một chiếc răng bị tiêu (chết chân răng) là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của một u nang dạng thấu kính, thói quen ăn uống kém và không đầy đủ ve sinh rang mieng tăng nguy cơ chứng xương mục và do đó, nguy cơ có khả năng phát triển u nang dạng thấu kính.

 • Chế độ ăn uống
  • Không thỏa đáng fluoride ăn vào (ví dụ, thông qua muối ăn có fluor).
  • Thường xuyên ăn các bữa ăn nhẹ hoặc bữa ăn có đường hoặc giàu carbohydrate.
 • Ve sinh rang mieng
  • không đủ
  • Thiếu fluoride lượng (từ các sản phẩm chăm sóc răng miệng).
 • Đến gặp nha sĩ
  • Sử dụng không đầy đủ các cuộc kiểm tra răng miệng.