Bệnh động vật có vú đơn dòng: Các xét nghiệm chẩn đoán

Bắt buộc chẩn đoán thiết bị y tế.

  • Chụp X-quang lồng ngực (X quang lồng ngực), trong hai mặt phẳng và khung xương, hoặc xương dài, cột sống và hộp sọ - để loại trừ u xương [plasmacytoma / đa u tủy: X quang sọ cho thấy “hộp sọ dạng súng ngắn” điển hình; đôi khi không đáng kể trong giai đoạn đầu; bệnh gammopathy đơn dòng: không phá hủy xương]

Tùy chọn chẩn đoán thiết bị y tế - tùy thuộc vào kết quả của lịch sử, kiểm tra thể chất và các thông số phòng thí nghiệm bắt buộc - để làm rõ chẩn đoán phân biệt.

  • Chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) của tủy xương- hình thành cấu trúc - nếu nghi ngờ có thâm nhiễm tủy xương và / hoặc chèn ép tủy xương.