Melatonin: Tương tác

Bởi vì melatonin được chuyển hóa chủ yếu bởi CYP1A enzyme, nó có thể tương tác với thuốc cũng được chuyển hóa bởi hoặc ức chế CYP1A.

Các chất ức chế CYP1A bao gồm estrogen trong các hình thức thuốc tránh thaihormone thay thế trị liệu (HER) hoặc thuốc chống trầm cảm fluvoxamine. Sử dụng đồng thời melatonin với chất ức chế CYP1A dẫn đến dư thừa melatonin. Nicotine ngược lại, lạm dụng, làm giảm melatonin các cấp.