Cai thuốc – Phẫu thuật

Uống thuốc trước phẫu thuật

Một số loại thuốc mà bệnh nhân sử dụng thường xuyên phải được ngừng sử dụng trước khi phẫu thuật theo kế hoạch và có thể cần phải thay thế bằng các loại thuốc khác. Một số có thể được dùng cho đến trước khi phẫu thuật một thời gian ngắn, trong khi một số khác phải ngừng sử dụng trước vài tuần. Chúng bao gồm thuốc chống đông máu và một số loại thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Nếu bạn dùng thuốc thường xuyên, hãy thảo luận điều này với bác sĩ điều trị và bác sĩ phẫu thuật của bạn. Đừng tự ý ngừng dùng thuốc!