Thuốc tránh thai nội tiết: Hiệu quả với thuốc

Thuốc tránh thai nội tiết (thuốc tránh thai) có thể làm tăng hoặc giảm hiệu quả hoặc sinh khả dụng của thuốc bằng cách ảnh hưởng đến

Kiến thức về những hành động này hoặc tương tác có trọng lượng đặc biệt theo quan điểm của tránh thai để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề quan trọng này, vui lòng tham khảo phiên bản dài của hướng dẫn năm 2019.