Huyết học

Huyết học là một nhánh của nội khoa. Nó đề cập đến các bệnh về máu và các cơ quan tạo máu.

Ví dụ, các bệnh về huyết học quan trọng là

  • Thiếu máu
  • Các bệnh ác tính về máu như bệnh bạch cầu cấp tính và mãn tính
  • thay đổi ác tính ở các hạch bạch huyết (ví dụ bệnh Hodgkin)
  • Rối loạn tạo máu của tủy xương
  • rối loạn đông máu, ví dụ như xu hướng đông máu quá mức (huyết khối) và rối loạn chảy máu (haemophilia)

Các thủ tục chẩn đoán quan trọng trong huyết học là xét nghiệm máu, chọc dò tủy xương (loại bỏ và phân tích mô tủy xương) và sinh thiết hạch (loại bỏ và phân tích mô hạch).

Trong điều trị các bệnh ác tính về máu hoặc hệ tạo máu, huyết học kết hợp với ung thư và y học cấy ghép.