Trị bí tiểu

Bí tiểu, bí tiểu, tiểu tiện vô độ. = Retentio urinaeEngl. = giữ nước tiểu Bí tiểu được chẩn đoán đầu tiên bằng bệnh sử và khám sức khỏe, theo đó người ta chú ý đến việc sờ thấy bàng quang ở vùng bụng (qua bụng) và trực tràng (qua trực tràng). Những cuộc kiểm tra này được hỗ trợ bởi siêu âm (siêu âm), cho thấy… Trị bí tiểu