Các loại OCD

Trang này là phần tiếp theo của trang. Để tổng quan về rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế có thể có mức độ khác nhau và biểu hiện theo những cách khác nhau. Những dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau đây có thể xảy ra: Những người bị ám ảnh cưỡng chế kiểm soát cảm thấy buộc phải kiểm tra mọi thứ. Thường thì đây là những tình huống… Các loại OCD

Tóm tắt | Các loại OCD

Tóm lại Tóm lại, điều quan trọng là phải phân biệt giữa những suy nghĩ ép buộc và những hành động cưỡng chế. Suy nghĩ cưỡng bức là những suy nghĩ xảy ra lặp đi lặp lại và tồn tại trong một thời gian dài. Hơn nữa, chúng cũng có thể xuất hiện dưới dạng xung động hoặc ý tưởng. Những người bị ảnh hưởng đôi khi cảm thấy những suy nghĩ, sự thôi thúc hoặc ý tưởng cưỡng bách là kém cỏi và không phù hợp. … Tóm tắt | Các loại OCD