Trị liệu khuỷu tay của người chơi golf

Giới thiệu So với cùi chỏ quần vợt, cùi chỏ chơi gôn ít phổ biến hơn, nhưng việc điều trị khó và kéo dài hơn nhiều. Đặc biệt là khuỷu tay của người chơi golf có xu hướng mãn tính nếu không được điều trị sớm. Về cơ bản, người ta phân biệt liệu pháp Điều trị khuỷu tay do chơi gôn cấp tính nên luôn được điều trị bảo tồn. Các biện pháp phẫu thuật chỉ nên được xem xét nếu khuỷu tay của người chơi golf… Trị liệu khuỷu tay của người chơi golf

Phương pháp điều trị khuỷu tay của người chơi golf mãn tính | Trị liệu khuỷu tay của người chơi golf

Phương pháp điều trị đối với khuỷu tay của người chơi golf mãn tính Các triệu chứng trên 6 tháng phải luôn được xác nhận bằng MRI khuỷu tay, vì vết rách một phần của gân cơ gấp chung ở khuỷu tay có thể xuất hiện sau giai đoạn bị bệnh này. Nếu các biện pháp điều trị bảo tồn nêu trên không hiệu quả, vẫn có khả năng… Phương pháp điều trị khuỷu tay của người chơi golf mãn tính | Trị liệu khuỷu tay của người chơi golf