Dinh dưỡng khi tăng huyết áp

Tóm tắt 1. giảm thừa cân. Khái niệm dinh dưỡng dài hạn với chế độ ăn hỗn hợp từ 1000 đến 1500 kcal mỗi ngày. 2. giảm hàm lượng muối của thực phẩm. Về lâu dài, giảm lượng muối ăn xuống <6g (2400mg natri). 3. giảm uống rượu xuống dưới 20 g mỗi ngày. 4. chỉ 30% năng lượng… Dinh dưỡng khi tăng huyết áp