Bạch hoa trị liệu: Sức khỏe và bệnh tật

Khái niệm linh hồn tiêu cực Khái niệm linh hồn tiêu cực và các triệu chứng cơ thể và bệnh tật do bác sĩ Bach chỉ định, ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật. Ngạo mạn / Kiêu ngạo (không muốn cúi xuống) Triệu chứng: Cứng rắn, cứng đờ, xơ cứng động mạch, suy nghĩ cứng nhắc. Độc ác (nhẫn tâm, nói lời gây tổn thương, không để ý đến người khác) Triệu chứng: Vì mình gây đau cho người khác nên bản thân cũng chịu đau. Ghét (thất thường… Bạch hoa trị liệu: Sức khỏe và bệnh tật