Viêm tuyến giáp mãn tính (viêm tuyến giáp Hashimoto) | Viêm tuyến giáp

Viêm tuyến giáp mãn tính (Hashimoto'sroiditis) Viêm tuyến giáp mãn tính theo Hashimoto là một bệnh tự miễn, tức là bệnh mà các tế bào của cơ thể tấn công nhầm vào các tế bào chức năng khác. Quá trình này diễn ra từ từ trong tuyến giáp và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, chức năng của tuyến giáp có thể được thay thế rất tốt và không có… Viêm tuyến giáp mãn tính (viêm tuyến giáp Hashimoto) | Viêm tuyến giáp

Viêm tuyến giáp

Viêm tuyến giáp, còn được gọi là viêm tuyến giáp, là một thuật ngữ chung cho một nhóm các bệnh do nhiều nguyên nhân, tiên lượng và diễn biến khác nhau, tất cả đều dựa trên tình trạng viêm của tuyến giáp. Hiệp hội Nội tiết Đức phân biệt viêm tuyến giáp thành ba loại: tuy nhiên, tất cả các dạng viêm tuyến giáp ngày nay đều có thể điều trị tốt và có nguy cơ biến chứng rất thấp… Viêm tuyến giáp

Viêm tuyến giáp bán cấp (de Quervain) | Viêm tuyến giáp

Viêm tuyến giáp bán cấp (de Quervain) Viêm tuyến giáp, còn được gọi là viêm tuyến giáp Quervain hoặc viêm tuyến giáp de Quervain sau Fritz de Quervain người Thụy Sĩ (1868-1941), cũng là một bệnh mô viêm của tuyến giáp, mặc dù nó có biểu hiện phần nào tiến triển của bệnh chậm hơn (bán cấp) và các triệu chứng khác với viêm tuyến giáp cấp tính. Nguồn gốc … Viêm tuyến giáp bán cấp (de Quervain) | Viêm tuyến giáp