Bệnh mãn tính

Giới thiệu Các bệnh mãn tính là những bệnh được chẩn đoán thường xuyên nhất ở các nước công nghiệp. Ở Đức, tổng số gần 20% dân số được coi là bị bệnh mãn tính. Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng tương đối thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các bệnh mãn tính. Do đó, các bệnh mãn tính đại diện cho một tỷ lệ lớn các chẩn đoán được thực hiện và do đó… Bệnh mãn tính

Đồng thanh toán | Bệnh mãn tính

Đồng thanh toán Các quỹ bảo hiểm y tế theo luật định chịu chi phí của các biện pháp y tế và một số loại thuốc để điều trị những người bị bệnh mãn tính. Người được bảo hiểm luôn yêu cầu đồng thanh toán, người bị bệnh mãn tính cũng phải thanh toán. Tuy nhiên, số tiền tối đa của các khoản đồng thanh toán này được giảm xuống trong trường hợp… Đồng thanh toán | Bệnh mãn tính