Máy kéo đùi ngắn

tiếng latin: M. adductor brevis Để nhìn tổng quan về cơ đùi Để nhìn tổng quan về cơ. Chất dẫn truyền xương đùi ngắn (Musculus adductor brevis) nằm bên dưới cơ ức đòn chũm và chất dẫn truyền xương đùi dài. Các chất bổ sung khác của đùi: Cơ lược (M. pectineus) Cơ đùi dài (M. adductor longus) Cơ đùi lớn (M. adductor magnus) Cơ mảnh mai (M. gracilis)… Máy kéo đùi ngắn

Pectinus cơ

Đức: Cơ lược Về tổng quan cơ đùi Về tổng quan về cơ Cơ ngực nằm ở mặt trong của đùi và bao gồm một tấm cơ dài bốn cạnh. Trong tất cả các chất dẫn điện, nó là chất dẫn nằm ở xa nhất. Các chất dẫn truyền khác của đùi: Chất dẫn truyền xương đùi dài (M. adductor longus) Chất dẫn truyền xương đùi ngắn… Pectinus cơ

Máy kéo đùi lớn

Tiếng Latinh: M. adductor magnus Về tổng quan cơ đùi Về tổng quan về cơ Cơ bắp đùi lớn (Musculus adductor magnus) là cơ lớn nhất và mạnh nhất và sâu nhất trong tất cả các cơ ở đùi. Các chất bổ sung khác của đùi: Cơ lược (M. pectineus) Chất dẫn dài xương đùi (M. adductor longus) Chất bổ sung xương đùi ngắn (M. adductor brevis)… Máy kéo đùi lớn

Kéo dài đùi

Tiếng Latinh: M. adductor longus Để nhìn tổng quan về cơ đùi Để nhìn tổng quan về cơ Chất dẫn dài xương đùi tiếp nối với cơ bắp pectineus trong lớp bề mặt của chất dẫn truyền xương đùi. Hình dạng của nó giống như một tấm dài hình tam giác. Các sợi cơ của nó xòe ra hình rẻ quạt xuống dưới, hướng ra ngoài. Các chất bổ sung khác của đùi: Cơ lược (M. pectineus) Xương đùi ngắn… Kéo dài đùi

Giảm béo

Tiếng Latinh: M. gracilis Để tìm hiểu tổng quan về cơ đùi Về tổng quan về hệ cơ Cơ mảnh (Musculus gracilis) là cơ dài nhất và hẹp nhất trong số các cơ ở khớp háng. Trong tất cả các cơ, nó cũng nằm xa nhất về phía giữa cơ thể. Các chất bổ sung khác của đùi: Cơ lược (M. pectineus) Đùi lớn… Giảm béo