Siêu âm bàng quang tiết niệu

Từ đồng nghĩa Y tế: Khám siêu âm Vesica urinaria, bàng quang, viêm bàng quang, viêm bàng quang Giới thiệu Đầu dò siêu âm với 3.5-5 MHz được sử dụng để kiểm tra siêu âm bàng quang. Độ dày của thành bàng quang không được vượt quá 6-8 mm trong quá trình kiểm tra siêu âm. Chiều dài, chiều rộng và độ dày của bàng quang được xác định trong siêu âm. Dưới đây là một… Siêu âm bàng quang tiết niệu