Nhiệm vụ của dấu hai chấm

Đồng nghĩa với nghĩa rộng hơn là đại tràng, kẽ cỏ, trực tràng, trực tràng Giới thiệu Chức năng chính của đại tràng là tái hấp thu nước từ phân và vận chuyển đến hậu môn. Đồng thời, các chất khoáng cũng được loại bỏ cặn bã thức ăn và khiến phân đặc lại. Các chất dinh dưỡng từ thức ăn đã được… Nhiệm vụ của dấu hai chấm

Nhiệm vụ của đại tràng trong quá trình tiêu hóa | Nhiệm vụ của dấu hai chấm

Nhiệm vụ của đại tràng trong quá trình tiêu hóa Mặc dù hầu như không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào được hấp thụ ở ruột già, ngoại trừ các axit béo chuỗi ngắn cũng đã được hấp thụ ở ruột non, nhưng ruột già vẫn rất quan trọng. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó đóng một vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng nước của chúng ta. Ruột già hấp thụ… Nhiệm vụ của đại tràng trong quá trình tiêu hóa | Nhiệm vụ của dấu hai chấm