Epo - Erythropoietin

Erythropoietin (Epo) thuộc nhóm hormone glycoprotein và được sản xuất trong thận. Từ đó, nó được vận chuyển qua máu đến tủy xương đỏ, nơi nó kích hoạt sự hình thành các hồng cầu mới. Trong y học, Epo được dùng trong trường hợp suy thận (giảm nồng độ hồng cầu trong máu). Epo hiện có thể được sản xuất… Epo - Erythropoietin