DHA

Hình thành ADH: ADH, còn được gọi là hormone chống bài niệu, adiuretin hoặc vasopressin, là một hormone peptide. Hormone này được sản xuất cùng với protein vận chuyển neurophysin II trong các nhân đặc biệt của vùng dưới đồi (nhân supraopticus, nhân paraventricularis). Hormone sau đó được lưu trữ trong thùy sau của tuyến yên, nơi nó được tiết ra… DHA