Urê giảm

Giảm urê trong máu có nghĩa là gì? Urê là một sản phẩm trao đổi chất được tạo ra khi protein (protein và axit amin) bị phân hủy trong cơ thể. Đầu tiên, chúng được chuyển đổi thành amoniac, chất độc đối với cơ thể, và sau đó bị phân hủy thành urê trong cái gọi là chu trình urê. Điều này có thể… Urê giảm

Chẩn đoán | Urê giảm

Chẩn đoán Việc xác định giá trị urê hạ thấp thường được thực hiện khá ngẫu nhiên trong quá trình xét nghiệm máu và không cần xét nghiệm thêm ở người lớn khỏe mạnh. Nếu có nghi ngờ về một trong những nguyên nhân nghiêm trọng hơn của chứng trầm cảm này, có thể tiến hành các cuộc kiểm tra thêm. Ví dụ: nếu có nghi ngờ về… Chẩn đoán | Urê giảm

Hậu quả lâu dài có thể là gì? | Urê giảm

Hậu quả lâu dài có thể là gì? Vì nguyên nhân của việc hạ giá trị urê là rất khác nhau, nên không thể kể tên những hậu quả cụ thể của một giá trị đã bị hạ thấp trong một thời gian dài. Hậu quả không xảy ra do giá trị bị hạ thấp mà trên cơ sở… Hậu quả lâu dài có thể là gì? | Urê giảm