Acriflavin

Sản phẩm Acriflavine có bán trên thị trường dưới dạng các chế phẩm kết hợp ở dạng dung dịch chứa hoạt chất và dạng xịt như một loại thuốc thú y. Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2003. Cấu trúc và tính chất Acriflavine là một loại thuốc nhuộm có vị chát và tồn tại dưới dạng bột tinh thể màu nâu đỏ. Nó không mùi, có vị chua và… Acriflavin