Allopurinol (Zyloprim)

Sản phẩm Allopurinol ở dạng viên nén thương mại (Zyloric, chung loại). Nó được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1966. Allopurinol cũng được kết hợp với chất ức chế URAT1 lesinurad. Cấu trúc và tính chất Allopurinol (C5H4N4O, Mr = 136.1 g / mol) tồn tại ở dạng bột màu trắng rất ít tan trong nước. Nó là một dẫn xuất… Allopurinol (Zyloprim)