Zolmitriptan

Sản phẩm Zolmitriptan được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim, viên nén dễ tan và dạng xịt mũi (Zomig, generics). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1997. Các phiên bản chung đã gia nhập thị trường vào năm 2012. Cấu trúc và tính chất Zolmitriptan (C16H21N3O2, Mr = 287.4 g / mol) là một dẫn xuất indole và oxazolidinone có cấu trúc liên quan đến serotonin. Nó tồn tại dưới dạng… Zolmitriptan

Rizatriptan

Sản phẩm Rizatriptan được bán trên thị trường ở dạng viên nén và dạng viên nén ngôn ngữ (tan chảy) (Maxalt, generics). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2000. Các phiên bản chung được bán vào năm 2015. Cấu trúc và tính chất Ritatriptan (C15H19N5, Mr = 269.3 g / mol) có trong thuốc dưới dạng rizatriptan benzoat, một dạng bột tinh thể màu trắng có thể hòa tan trong nước. … Rizatriptan

sumatriptan

Sản phẩm Sumatriptan được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim, thuốc xịt mũi, dung dịch tiêm và thuốc đạn (Imigran, generics). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1993. Cấu trúc và tính chất Sumatriptan (C14H21N3O2S, Mr = 295.4 g / mol) có trong thuốc dưới dạng sumatriptan hoặc dưới dạng muối sumatriptan succinate. Sumatriptan succinate là một loại bột màu trắng… sumatriptan

thang máy

Sản phẩm Eletriptan được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim (Relpax, generics). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2000. Cấu trúc và tính chất Eletriptan (C22H26N2O2S, Mr = 382.5 g / mol) là một metylpyrrolidiny Birdptamine ưa béo được thay thế bằng sulfonylbenzene. Nó có trong thuốc dưới dạng eletriptan hydrobromide, một loại bột màu trắng dễ hòa tan trong… thang máy

Almotriptan dùng để Đau đầu Migraine

Sản phẩm Almotriptan được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim (Almogran). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia từ năm 2004. Cấu trúc và tính chất Almotriptan (C17H25N3O2S, Mr = 335.5 g / mol) có mặt trong các loại thuốc dưới dạng almotriptan-D, L-hydromalate, một dạng bột tinh thể màu trắng đến hơi vàng có thể hòa tan trong nước. Tác dụng Almotriptan (ATC N02CC05) có tác dụng co mạch, giảm đau,… Almotriptan dùng để Đau đầu Migraine

Frovatriptan

Sản phẩm Frovatriptan được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim (Menamig). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia từ năm 2004. Cấu trúc và tính chất Frovatriptan (C14H17N3O, Mr = 243.3 g / mol) có trong thuốc dưới dạng frovatriptan succinate monohydrate, một chất bột màu trắng có thể hòa tan trong nước. Nó là một dẫn xuất indole và có cấu trúc liên quan đến… Frovatriptan

Naratriptan: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng

Sản phẩm Naratriptan được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim (Naramig). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1997. Cấu trúc và tính chất Naratriptan (C17H25N3O2S, Mr = 335.5 g / mol) có cấu trúc liên quan đến serotonin và là một dẫn xuất indole và piperidine. Nó có trong thuốc dưới dạng naratriptan hydrochloride, có màu trắng đến hơi vàng… Naratriptan: Tác dụng thuốc, Tác dụng phụ, Liều lượng và Cách sử dụng