Aliskiren

Sản phẩm Aliskiren được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim (Rasilez, Rasilez HCT + hydrochlorothiazide). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia, ở EU và ở Hoa Kỳ vào năm 2007 (Tên thương hiệu khác: Tekturna). Lưu ý: Các chế phẩm kết hợp khác, ví dụ, với amlodpine (Rasilamlo), không còn khả dụng. Cấu trúc và đặc tính Aliskiren (C30H53N3O6, Mr =… Aliskiren