Gelatin

Sản phẩm Gelatin có sẵn dưới dạng chất tinh khiết trong các cửa hàng tạp hóa và các hiệu thuốc hoặc quầy thuốc. Nó được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm chế biến, dược phẩm và đồ ngọt, cùng các sản phẩm khác. Cấu trúc và tính chất Gelatin là một hỗn hợp tinh khiết của protein thu được bằng cách thủy phân collagen một phần bằng axit, kiềm hoặc enzym. Quá trình thủy phân dẫn đến tạo bọt và… Gelatin

Thạch

Sản phẩm Agar (từ đồng nghĩa: agar-agar) có sẵn dưới dạng chất tinh khiết trong các hiệu thuốc, hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa lớn, cùng những nơi khác. Nó được tìm thấy trong nhiều sản phẩm đã qua chế biến. Agar được phát hiện vào thế kỷ 17 và có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nó thường đắt hơn gelatin. Cấu trúc và tính chất Agar được cấu tạo từ các polysaccharid của… Thạch