Axit alginic

Sản phẩm Axit alginic và muối của nó được sử dụng làm tá dược trong dược phẩm. Cấu trúc và tính chất Axit alginic là một chất đồng trùng hợp bao gồm hỗn hợp các axit polyuronic với tỷ lệ khác nhau của axit β- (14) -D-mannuronic và axit α- (14) -L-guluronic. Nó chủ yếu được lấy từ tảo nâu. Axit alginic tồn tại dưới dạng màu trắng đến nâu vàng nhạt, kết tinh hoặc vô định hình… Axit alginic