alirocumab

Sản phẩm Alirocumab đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ và EU vào năm 2015 và tại nhiều quốc gia vào năm 2016 với tư cách là tác nhân đầu tiên trong nhóm thuốc ức chế PCSK9 dưới dạng dung dịch tiêm (Praluent). Cấu trúc và tính chất Alirocumab là một kháng thể đơn dòng IgG1 với khối lượng phân tử 146 kDa. Hiệu ứng Alirocumab… alirocumab