alogliptin

Sản phẩm Alogliptin được bán trên thị trường ở dạng viên nén bao phim dưới dạng đơn chất (Vipidia) và dạng kết hợp cố định với metformin (Vipdomet). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào năm 2013. Cấu trúc và tính chất Alogliptin (C18H21N5O2, Mr = 339.4 g / mol) có trong thuốc dưới dạng alogliptin benzoat, một dạng bột tinh thể màu trắng ít tan trong nước. … alogliptin

Linagliptin

Sản phẩm Linagliptin đã được đăng ký dưới dạng viên nén bao phim tại Hoa Kỳ và EU từ năm 2011 và ở nhiều quốc gia từ năm 2012 (Trajenta). Nó đã được bán ở nhiều quốc gia vào ngày 1 tháng 2012 năm XNUMX. Linagliptin cũng được kết hợp cố định với metformin cũng như với empagliflozin. Trijardy XR là sự kết hợp cố định của empagliflozin,… Linagliptin