Thuốc mỡ mắt aciclovir

Sản phẩm Thuốc mỡ mắt Zovirax (30 mg / g) không còn được bán trên thị trường ở nhiều quốc gia vào năm 2019. Năm 2020, thuốc mỡ mắt Xorox (cũng 30 mg / g) đã được phê duyệt. Cấu trúc và tính chất Aciclovir (C8H11N5O3, Mr = 225.2 g / mol) tồn tại ở dạng bột kết tinh màu trắng ít tan trong nước. Nó là tiền chất của aciclovir hoạt động… Thuốc mỡ mắt aciclovir