Axit acetylsalicylic và Esomeprazole

Sản phẩm Sự kết hợp cố định chứa 81 mg acetylsalicylic acid và 20 mg esomeprazole đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào tháng 2012 năm 2011 dưới dạng viên nang (Axanum). Tại EU, loại thuốc này đã được đăng ký từ năm 100. Lượng axit acetylsalicylic chứa ít hơn trong thuốc hỗ trợ tim mạch và thuốc gốc Aspirin, thường chứa XNUMX mg… Axit acetylsalicylic và Esomeprazole