Amantadine

Sản phẩm Amantadine được bán trên thị trường dưới dạng viên nén bao phim, viên nang và dung dịch tiêm truyền (Symmetrel, PK-Merz). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1966. Cấu trúc và tính chất Amantadine (C10H17N, Mr = 151.2 g / mol) có trong thuốc dưới dạng amantadine sulfate hoặc amantadine hydrochloride. Amantadine hydrochloride là một loại bột tinh thể màu trắng, dễ hòa tan trong… Amantadine