albendazol

Sản phẩm Albendazole có bán trên thị trường dưới dạng viên nén nhai và dạng hỗn dịch (zentel). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào năm 1993. Cấu trúc và tính chất Albendazole (C12H15N3O2S, Mr = 265.3 g / mol) tồn tại ở dạng bột màu trắng đến hơi vàng thực tế không hòa tan trong nước. Nó là một dẫn xuất benzimidazole và được biến đổi sinh học hoàn toàn sau khi hấp thụ. … albendazol