Hiệu ứng và tác dụng phụ của Trình chặn Beta

Sản phẩm Thuốc chẹn beta có sẵn ở nhiều quốc gia dưới dạng viên nén, viên nén bao phim, viên nén giải phóng kéo dài, viên nang, dung dịch, thuốc nhỏ mắt, và dưới dạng dung dịch tiêm và truyền. Propranolol (Inderal) là đại diện đầu tiên của nhóm này xuất hiện trên thị trường vào giữa những năm 1960. Ngày nay, các thành phần hoạt chất quan trọng nhất bao gồm atenolol, bisoprolol, metoprolol và… Hiệu ứng và tác dụng phụ của Trình chặn Beta

Trình chặn Alpha

Sản phẩm Thuốc chẹn alpha có sẵn ở nhiều quốc gia dưới dạng viên nén, viên nén giải phóng kéo dài, viên nang và viên nang giải phóng kéo dài. Thuốc thường được kê đơn hiện nay là tamsulosin (Pradif T, thuốc gốc). Thuốc chẹn alpha là viết tắt của thuốc đối kháng alpha1-adrenoreceptor. Cấu trúc và đặc tính Các thuốc chẹn alpha đầu tiên-alfuzosin, doxazosin, và terazosin-được phát triển dưới dạng dẫn xuất của quinazoline: Tác dụng Thuốc chẹn alpha (ATC… Trình chặn Alpha