Nhôm clorua

Sản phẩm Nhôm clorua có sẵn trong chất khử mùi, thuốc dạng dung dịch và dạng kem. Cấu trúc và tính chất AlCl3 - 6H2O Tác dụng Nhôm clorua là chất làm se: làm se da và thuộc da và do đó chống hidrotic (chất chống mồ hôi). Chỉ định Ra nhiều mồ hôi, đặc biệt ở nách, bàn tay và bàn chân. Liều dùng Nhôm clorua được áp dụng cho da khô trong… Nhôm clorua