Phèn

Sản phẩm Phèn được tìm thấy trong chất khử mùi và bút chì cạo râu, trong số các sản phẩm khác, và có sẵn như một mặt hàng mở tại các hiệu thuốc và hiệu thuốc. Cấu trúc và tính chất Phèn chua theo nghĩa dược là nhôm kali sunfat dodecahydrat (AlK (SO4) 2 - 12H2O, Mr = 474.4 g / mol). Phèn tồn tại ở dạng khối kết tinh không màu, giải khát hoặc ở dạng hạt… Phèn