Cefuroxime và rượu - có tương thích không?

Định nghĩa Cefuroxime là một loại thuốc thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nó thuộc về cái gọi là kháng sinh beta-lactam. Cefuroxime được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và chống lại vi khuẩn bằng cách ức chế sự hình thành thành tế bào trong quá trình phân chia tế bào. Vì vậy, nó là một loại kháng sinh phổ rộng rất mạnh và có hiệu quả chống lại nhiều loại… Cefuroxime và rượu - có tương thích không?

Nếu tôi dùng cefuroxime, tôi có thể uống rượu không? | Cefuroxime và rượu - có tương thích không?

Nếu tôi dùng cefuroxime, tôi có thể uống rượu không? Việc uống đồng thời cefuroxime và rượu thường được coi là an toàn. Điều này không phụ thuộc vào số lượng và loại đồ uống có cồn. Tất nhiên nên quan sát việc sử dụng rượu có trách nhiệm, bất kể việc uống đồng thời cefuroxime. Điều này đặc biệt đúng nếu cơ thể có… Nếu tôi dùng cefuroxime, tôi có thể uống rượu không? | Cefuroxime và rượu - có tương thích không?