Nhược điểm | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

Nhược điểm Mặc dù liều lượng tiếp xúc bức xạ thấp cần thiết cho phép đo DXA, vẫn có một số rủi ro nhất định về thiệt hại bức xạ. Ở một người trưởng thành, khỏe mạnh, rủi ro thấp, và trong hầu hết các trường hợp, ưu điểm của phương pháp này lớn hơn nguy cơ thấp đối với cơ thể. Tuy nhiên, rủi ro này có nghĩa là trẻ em và… Nhược điểm | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

Phép đo DXA, còn được gọi là phép đo hấp thụ tia x kép, là một quy trình chẩn đoán được sử dụng chủ yếu để đo mật độ xương. Nó cũng có thể xác định thành phần cơ thể và do đó xác định tỷ lệ phần trăm chất béo cơ thể, khối lượng nạc và khối lượng xương của người được kiểm tra. Kỹ thuật đằng sau quy trình dựa trên tia X. Trong những năm gần đây, DXA… Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

Phân phối tần số | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA

Phân bố tần suất Loãng xương là một căn bệnh có sự gia tăng đáng kể trong vài năm gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp căn bệnh này là một trong mười căn bệnh quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Các nghiên cứu giả định rằng khoảng 6.3 triệu người ở Đức bị loãng xương. Phương pháp tốt nhất, cũng đã được… Phân phối tần số | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA