Giá trị / giá trị bình thường | Nhãn áp

Giá trị / giá trị bình thường Nhãn áp là do sự cân bằng giữa sản xuất và chảy ra của thủy dịch. Đây là chất lỏng được sản xuất bởi một số tế bào trong mắt. Nhãn áp rất quan trọng đối với độ cong đều của giác mạc, cũng như để duy trì khoảng cách chính xác giữa thủy tinh thể và giác mạc. … Giá trị / giá trị bình thường | Nhãn áp

Đo nhãn áp | Nhãn áp

Đo nhãn áp Cần kiểm tra nhãn áp thường xuyên, vì nhãn áp quá cao có thể làm co dây thần kinh thị giác và do đó làm hỏng dây thần kinh thị giác. Trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể dẫn đến mù lòa. Phép đo nhãn áp được gọi là đo áp suất. Hiện có nhiều thủ tục khác nhau cho việc này. - Rất lỗi thời và… Đo nhãn áp | Nhãn áp

Nguyên nhân | Nhãn áp

Nguyên nhân Như đã đề cập, việc đo nhãn áp được thực hiện như một cuộc kiểm tra phát hiện sớm trong trường hợp nghi ngờ bệnh tăng nhãn áp (thường xuyên từ một độ tuổi nhất định). Điều này là do với bệnh tăng nhãn áp, sự cân bằng giữa sản xuất thủy dịch và trào ra thủy dịch được mô tả ở trên bị rối loạn và áp lực nội nhãn tăng lên. Vừa phải… Nguyên nhân | Nhãn áp

Nhãn áp

Từ đồng nghĩa Tonometry Tiếng Anh: đo nhãn áp Định nghĩa về nhãn áp Bằng cách đo nhãn áp, chúng ta hiểu các cơ chế khác nhau để đo và xác định áp lực hiện có ở đoạn trước của mắt. Sự phát triển của nhãn áp Mắt, giống như hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta, phụ thuộc vào việc được cung cấp đủ chất lỏng. Trên… Nhãn áp