Bài tập cho đau ngực

Thời Gian tưc ngực xảy ra, có một số bài tập có thể được thực hiện để cung cấp cứu trợ cho người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng trước tiên là phải tìm ra nguyên nhân gây ra đau. Các bài tập đặc biệt thích hợp nếu đau là kết quả của sự căng cơ trong ngực khu vực hoặc giữa các vòm chi phí riêng lẻ. Các sợi cơ kết dính, không linh hoạt bao bọc các sợi cơ riêng lẻ cũng có thể kích hoạt đau. Thường đặc biệt kéo dài các bài tập sau đó có thể giúp người bị ảnh hưởng nhẹ nhõm như một biện pháp sơ cứu.

Các bài tập

1. ngực kéo dài: Đối với bài tập này, bạn hãy nằm ngửa và gác chân lên. Hai tay duỗi sang ngang, nằm ngang so với cơ thể. Hít vào và cuộn cánh tay xuống bằng vai để bạn cảm thấy bả vai nâng lên khỏi sàn.

Thở ra và lăn trở lại theo hướng ngược lại, lần này nhấn bả vai của bạn xuống sàn. 10 lần lặp lại. 2. kéo dài bên ngực: nằm nghiêng và hơi co chân lại.

Bây giờ tiếp cận với cánh tay của bạn cái đầu đến tai sát sàn. Kéo của bạn cái đầu hơi hướng lên trên sao cho khuỷu tay của bạn hướng về các đầu bàn chân. Giữ đường cong trong thời gian ngắn, trở lại vị trí bắt đầu và sau đó kéo dài cánh tay trên lâu qua cái đầu.

Sau đó đổi bên. 3. Điều trị điểm kích hoạt: Nằm xuống để bạn có thể dễ dàng tiếp cận (các) vùng đau trên ngực bằng tay (tức là nằm nghiêng, ngửa hoặc dạ dày). Sau đó, dùng ngón tay sờ ngực cho đến khi chạm đến điểm đau. Ấn vào điểm đó và hít vào thở ra từ từ cho đến khi cơn đau giảm bớt.

Bài tập thở gấp

Bài tập: Đứng thẳng và thẳng lưng. Khi nào thở nâng hai cánh tay của bạn lên phía trước cơ thể cho đến khi chúng duỗi ra trên đầu của bạn. Trở lại vị trí bắt đầu trong khi thở ra.

10 lần lặp lại. Bài tập: Đứng thẳng và thẳng lưng. Hít vào và nâng hai tay duỗi thẳng sang hai bên ngang vai.

Hai lòng bàn tay hướng xuống sàn. Hạ cánh tay xuống khi thở ra. 10 lần lặp lại.

Bài tập: Trong khi hít vào duỗi thẳng hai tay sang hai bên. Khi nào thở ra, khoanh tay trước ngực ôm vai như muốn ôm vào lòng. 10 lần lặp lại.

Bài tập: Nâng cao cánh tay của bạn một góc ngang với ngực. Các lòng bàn tay hướng xuống và các đầu ngón tay chạm nhẹ. Bây giờ kéo khuỷu tay của bạn về phía sau hết mức có thể, như thể bạn muốn nối hai bả vai lại với nhau.

Giữ căng trong khoảng 20 giây và sau đó trở lại vị trí bắt đầu. 5 lần lặp lại. Bài tập: Đứng trên một bức tường.

Mở rộng cánh tay gần tường hơn về phía sau ngang vai sao cho cánh tay chạm vào tường. Cảm thấy căng ở ngực bên và giữ nó trong 20 giây. Sau đó đổi bên.

 1. Bài tập: Đứng thẳng và thẳng lưng. Khi nào thở nâng hai cánh tay của bạn lên phía trước cơ thể cho đến khi chúng duỗi ra trên đầu của bạn. Trở lại vị trí bắt đầu trong khi thở ra.

  10 lần lặp lại.

 2. Bài tập: Đứng thẳng và thẳng lưng. Hít vào và nâng cánh tay dang ra ở hai bên ngang vai. Hai lòng bàn tay hướng xuống sàn.

  Hạ cánh tay xuống một lần nữa khi bạn thở ra. 10 lần lặp lại.

 3. Bài tập: Khi hít vào, duỗi thẳng hai tay sang hai bên. Khi thở ra, khoanh tay trước ngực và ôm lấy vai như thể bạn muốn ôm lấy chính mình.

  10 lần lặp lại.

 4. Bài tập: Nâng cao cánh tay của bạn ngang với ngực. Lòng bàn tay hướng xuống và các đầu ngón tay chạm nhẹ. Bây giờ kéo khuỷu tay của bạn về phía sau hết mức có thể, như thể bạn muốn kéo hai bả vai lại với nhau.

  Giữ căng trong khoảng 20 giây và sau đó trở lại vị trí bắt đầu. 5 lần lặp lại.

 5. Bài tập: Đứng nghiêng bên cạnh một bức tường. Mở rộng cánh tay gần tường hơn bằng vai về phía sau sao cho cánh tay chạm vào tường. Cảm thấy căng ở ngực bên và giữ nó trong 20 giây. Sau đó đổi bên.