Bài tập khi mang thai | Bài tập cho đau ngực

Các bài tập khi mang thai

Bài tập: Đứng thẳng và thẳng, hai tay nâng lên một góc nhẹ sang hai bên sao cho lòng bàn tay cao ngang vai. Bây giờ di chuyển tay của bạn về phía sau cho đến khi bạn cảm thấy căng ngực cơ bắp. Giữ tư thế này trong 20 giây.

5 lần lặp lại. Bài tập: Đứng nghiêng bên cạnh một bức tường và đặt cánh tay, gần tường hơn, nghiêng về phía nó. Khuỷu tay ngang với vai.

Bây giờ xoay phần thân trên của bạn ra khỏi tường cho đến khi bạn cảm thấy căng ở bên ngực. Giữ nguyên trong 20 giây rồi đổi bên. Bài tập: Đứng thẳng lưng và bắt chéo tay sau lưng.

Sau đó nâng hai tay ra sau lưng hết mức có thể và giữ căng trong 20 giây. Thực hiện bài tập 5 lần. Bài tập: Nằm ngửa.

Hai tay duỗi thẳng sang hai bên thân người. Bây giờ đầu tiên dẫn bên trái Chân qua một bên phải. Đảm bảo rằng vai và cánh tay của bạn vẫn tiếp xúc với sàn trong toàn bộ bài tập.

Giữ tư thế trong 20 giây rồi đổi bên.

 1. Bài tập: Đứng thẳng và thẳng lưng. Cánh tay nâng lên một góc nhẹ sang hai bên sao cho lòng bàn tay cao ngang vai.

  Bây giờ di chuyển tay của bạn về phía sau cho đến khi bạn cảm thấy căng ngực cơ bắp. Giữ tư thế này trong 20 giây. 5 lần lặp lại.

 2. Bài tập: Đứng nghiêng bên cạnh một bức tường và đặt cánh tay, ở gần bức tường hơn, ở một góc với nó.

  Khuỷu tay ngang với vai. Bây giờ xoay phần trên của bạn ra khỏi tường cho đến khi bạn cảm thấy căng ở ngực bên. Giữ nguyên trong 20 giây rồi đổi bên.

 3. Bài tập: Đứng thẳng lưng và bắt chéo tay sau lưng.

  Sau đó nâng hai tay ra sau lưng hết mức có thể và giữ căng trong 20 giây. Thực hiện bài tập 5 lần.

 4. Bài tập: Nằm ngửa. Hai tay duỗi thẳng sang hai bên thân người.

  Bây giờ đầu tiên dẫn bên trái Chân qua một bên phải. Đảm bảo rằng vai và cánh tay của bạn vẫn tiếp xúc với sàn trong toàn bộ bài tập. Giữ tư thế trong 20 giây rồi đổi bên.