Bài tập chống căng cơ cổ

"Vòng tròn vai”Khi đứng, hãy vòng tròn vai của bạn từ trước / lên sau / xuống. Thực hiện động tác này 15-20 lần. Tiếp tục với bài tập tiếp theo