Các bài tập chống căng cơ cổ trong văn phòng 5

“Vị trí bắt đầu: BWS - Vận động” Chống đỡ bằng cả hai khuỷu tay vào mép bàn. Bạn có thể ngồi hoặc đứng uốn cong. Bây giờ hãy gập người lại.

“Vị trí cuối cùng: BWS - Vận động” Bây giờ hãy để cột sống của bạn chùng xuống khỏi lưng gù. Lặp lại bài tập 5 lần. Tiếp tục bài tập tiếp theo