Các bài tập chống căng cơ cổ trong văn phòng 4

“Từ vị trí thẳng đứng, đẩy mông về phía sau như thể bạn đang đóng một ngăn kéo với chúng. Do đó, trọng lượng của bạn được chuyển sang gót chân của bạn. Bàn chân hơi xoay ra ngoài, đầu gối hướng về cùng một hướng trong khi gập tối đa. 100 ° và không lúc nào cao hơn đầu bàn chân (đầu gối không được nhô ra trên bàn chân). Tiếp tục bài tập tiếp theo